Książka Uprawnienia związane z rodzicielstwem

99,00 

W dniu 26 kwietnia 2023 r. w sposób znaczący zmieniły się przepisy dotyczące uprawnień związanych z rodzicielstwem. Począwszy od urlopu rodzicielskiego, który przeszedł wręcz rewolucję, skończywszy na nowych instytucjach takich jakelastycznh organizacja pracy oraz urlop opiekuńczy. W niniejszej publikacji omówię nie tylko nowe instytucje prawa pracy dotyczące uprawnień rodzicielskich, które zostały wprowadzone w związku z koniecznością wdrożenia przez Polskę dyrektywy Work Life Balance, ale także te które funkcjonują w kodeksie pracy od lat. Rodzicielstwo to bardzo ważny i nierozerwalny aspekt praw pracowniczych. Pracownicy mają bardzo szeroki wachlarz uprawnień, które nakładają wiele obowiązków na pracodawców. Należy pamiętać, że pracownicy – rodzice poprzez swoją prace dążą do zaspokajania potrzeb nie tylko swoich, ale także swoich dzieci. W związku z rodzicielstwem pracownicy nie mogą być dyskryminowani na każdym etapie kandydatury do pracy oraz zatrudniania. Uprawnienia te można podzielić na urlopy i inne zwolnienia z pracy w związku z rodzicielstwem oraz uprawnienia związane z organizacją, przebiegiem procesu pracy, a także z zakresu czasu pracy. Dodatkowo opisuje w niniejszej publikacji uprawnienia związane z zasiłkami oraz uprawnienia socjalne rodziców, którzy nie są pracownikami. Tak szerokie spojrzenie na tematykę rodzicielstwa pozwoli czytelnikowi w sposób kompleksowy nabyć wiedzę w zakresie uprawnień rodzicielskich i obowiazujących przepisów wpierających rodzinę.